γίνομαι Πολίτης 2016-2017

«Γίνομαι πολίτης» είναι ο τίτλος-ομπρέλα ενός project που είχε ως στόχο να δώσει στους μαθητές/τριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τη δυνατότητα να εκφραστούν για όσα επιθυμούν ή τους προβληματίζουν και ταυτόχρονα να τους παρακινήσει σε οργανωμένες δράσεις προκειμένου να βελτιώσουν το σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ήταν η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η διαμεσολάβηση των εκπαιδευτικών, οι συνέργειες με τοπικούς φορείς και η διαμόρφωση σύνθετων δράσεων που εμπλέκουν μεγάλο αριθμό φορέων και σχολικών μονάδων, διαρθρώνονται σε πολλά επίπεδα και επαναλαμβάνονται για περισσότερα του ενός σχολικά έτη. Κεντρικός πυλώνας του «Γίνομαι πολίτης» υπήρξε η ομώνυμη ιστοσελίδα, στην οποία οι μαθητές/τριες αναρτούσαν πολυμεσικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά αποσπάσματα) που προέρχεται από τους ίδιους. Το υλικό αυτό διαρθρώνεται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με το περιεχόμενό του: «Μου αρέσει», «Δε μου αρέσει», «Θέλω», «Δε θέλω». Με τον τρόπο αυτόν οι μαθητές/τριες ενθαρρύνονται να εντοπίζουν και να εκφράζουν όσα τους ικανοποιούν ή επιθυμούν, αλλά και όσα απεχθάνονται ή φοβούνται. Όλες οι καταχωρίσεις πραγματοποιούνται μέσα από ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό που εξασφαλίζει ότι συνοδεύονται, μεταξύ άλλων, από γεωγραφικές συντεταγμένες και μπορούν να αναρτηθούν στην εφαρμογή cloud GIS (Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών) της ιστοσελίδας. Κάθε καταχώριση αποκτά με τον τρόπο αυτό μια συσχέτιση στον χώρο και μια οπτική ταυτότητα (σχήμα, χρώμα, μέγεθος, μοτίβο) ανάλογα με το περιεχόμενό της.

Φορέας Υλοποίησης: ΔΔΕ Δράμας