Εργαστήρια ενσυναίσθησης 2014-2015

"Βιωματικά εργαστήρια με αντικείμενο την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης των εκπαιδευτικών"

Τα σεμινάρια/βιωματικά εργαστήρια απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι μπορούσαν να δηλώσουν συμμετοχή σε όσα σεμινάρια/βιωματικά εργαστήρια επιθυμούσαν.

Φορέας Υλοποίησης: ΔΔΕ Δράμας

Ενδεικτικά θέματα των βιωματικών σεμιναρίων ήταν:

 • «Ενσυναίσθηση και Σχολικός Εκφοβισμός»
 • «Υποστηρίζοντας θρηνούντες ή "μπαίνοντας στα παπούτσια του άλλου"
 • «Μύθοι και αλήθειες για την εφηβεία: Βιωματικό εργαστήρι με θέμα την ενσυναίσθηση στη σχέση δασκάλου-μαθητή»
 • «Η Ενσυναίσθηση σε εκπαιδευτικά και θεραπευτικά πλαίσια. Βιωματικό εργαστήριο μέσα από την μεθοδολογία και φιλοσοφία της θεραπείας Gestalt»«Και οι καθηγητές έχουν ψυχή»
 • «Αναγνωρίζοντας την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών - Ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού τους ρόλου»
 • «Εν-συναίσθηση: «Ουσίες και οινοπνεύματα….Πληροφορίες για τις ουσίες, αίτια χρήσης, κινητοποίηση εκπαιδευτικής κοινότητας»
 • «Η συναίσθηση του «εν. Η εν-συναίσθηση στη σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή και οι τεχνικές ανάπτυξής της στο χώρο του σχολείου»
 • «Ενσυναίσθηση, Διδακτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην καθημερινή σχολική πρακτική επιμέρους μαθημάτων»
 •  «Ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνίας»
 • «Ενσυναίσθηση και Κοινωνική Νοημοσύνη», Αντιλαμβανόμενο Κλίμα Παρακίνησης και  Εκπαιδευτικές / Διδακτικές Προσεγγίσεις Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων»
 •  «Η Ενσυναίσθηση του εκπαιδευτικού στο μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
 • «Η Ενσυναίσθηση μέσα στην ομάδα»«Η δύναμη της Ενσυναίσθησης στη διδασκαλία της ιστορίας».