Ημέρες Εκπαίδευσης 2010-2018

Οι «Ημέρες Εκπαίδευσης» αποτελούν µία πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, μέσα από την οποία, στο τέλος κάθε σχολικού έτους, αναδεικνύονται τα έργα και οι δραστηριότητες των μαθητών και μαθητριών των σχολείων που έγιναν στο πλαίσιο του ετήσιου αφιερώματος. Ο τίτλος των Ημερών Εκπαίδευσης κάθε σχολικού έτους φέρει το αντίστοιχο όνομα του ετήσιου αφιερώματος. Στο πλαίσιο αυτό οι Ημέρες Εκπαίδευσης  πραγματοποιούνται και ως μία πρόταση για την εκπαίδευση, με τα στοιχεία που αναδεικνύονται μέσα από την έρευνα, την επιμόρφωση, την ανάδειξη καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών που σχετίζονται με τη διδακτική και διοικητική πρακτική, αλλά και με τη δημιουργική έκφραση των συμμετεχόντων στη διαδικασία μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών. Τα κύρια στοιχεία που συνθέτουν την υλοποίηση των «Ημερών Εκπαίδευσης» είναι οι παρουσιάσεις και οι εκθέσεις έργων και δραστηριοτήτων των μαθητών/τριών, σεμινάρια, εισηγήσεις, ημερίδες κ.ά.

Φορέας Υλοποίησης: ΔΔΕ Δράμας