Αλλάζω το σχολείο μου 2011-2012

 

Βασίστηκε στην ιδέα ότι ο χώρος του σχολείου όπως είναι διαμορφωμένος σήμερα δεν μπορεί να υποστηρίξει την βιωματική μάθηση, τις υπαίθριες δραστηριότητες και την εργασία σε ομάδες. Σκοπός του προγράμματος ήταν η ανάληψη δράσεων στα σχολεία από ομάδες μαθητών και καθηγητών που επιθυμούσαν να συμμετέχουν ενεργά στον επανασχεδιασμό και μεταλλαγή των χώρων του σχολείου, έτσι ώστε να είναι πιο λειτουργικοί, να υποστηρίζουν τις δημιουργικές δραστηριότητες, να είναι ευχάριστοι και να εκφράζουν τους ανθρώπους που ζουν, μαθαίνουν και εργάζονται εκεί. Ενδεικτικές δράσεις που έγιναν ανάλογα με τις διαθέσιμες υποδομές του κάθε σχολείου: φυτεύσεις, εξοικονόμηση ενέργειας, καλλιτεχνικές και αισθητικές παρεμβάσεις, κατασκευές, περιβαλλοντικές δράσεις.

Φορείς Υλοποίησης: Σε συνεργασία της ΔΔΕ Δράμας με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου.

Ενδεικτικές δράσεις:

  Φύτευση δένδρων, θάμνων, λουλουδιών.
  Δημιουργία συνθηκών εξοικονόμησης ενέργειας στους χώρους των σχολείων.
  Σχεδιασμός επιδαπέδιων παιχνιδιών στην αυλή του σχολείου.
  Ζωγραφική και graffiti σε τοίχους.
  Διαμόρφωση χώρων προβολής των προγραμμάτων που διεξάγονται στο σχολείο ώστε όλοι οι μαθητές να επωφελούνται.
  Αισθητικές παρεμβάσεις και παρουσιάσεις στο χώρο έργων των μαθητών όπως γλυπτά φωτογραφίες, αφίσες κλπ.
  Κατασκευές που έχουν σχέση με γνωστικά αντικείμενα των μαθητών συνδεόμενα με πεδία των μαθημάτων όπως φυσικής, βιολογίας, ιστορίας, γεωγραφίας, κλπ.
  Περιβαλλοντικές δράσεις (εξοικονόμηση ενέργειας, ανακύκλωση, δεντροφυτεύεις, κλπ).