Ευαισθητοποιούμαι για το Σχολείο μου 2010-2011

Υλοποιήθηκε το 2919-2011 στα σχολεία της ΔΔΕ Δράμας. Μία Ομάδα Συνεργασίας Εκπαιδευτικών (ένας/μία εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο), με στόχο την ανίχνευση και την ανάλυση ιδιαίτερων προβλημάτων των μαθητών/τριών του σχολείου τους (μαθησιακών, οικογενειακών, κοινωνικών) την ανταλλαγή ιδεών, την ανάπτυξη και την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων τις οποίες πρότειναν στα σχολεία τους με σκοπό την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί παρακολούθυσαν επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα σχετικά με το ιδιαίτερο αντικείμενο της ενασχόλησής τους, δηλαδή θέματα ψυχολογικής ανάπτυξης των μαθητών/τριών, ζητήματα ψυχικής και σωματικής υγείας, κ.ά.

Φορέας Υλοποίησης: ΔΔΕ Δράμας