Απλά Διαφορετικός 2013-2014

Υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2013-2014 και αφορούσε ένα σύγχρονο και πολύπλευρο ζήτημα που συνδέεται με τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα: τη διαφορετικότητα. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο αυξάνει τα προβλήματα ένταξης στο σχολείο, ενώ σταδιακά οδηγεί σε φαινόμενα μαθητικής διαρροής και εγκατάλειψης, καθώς καλλιεργεί και αναδεικνύει την αποξένωση, τη μοναξιά και την απογοήτευση, που βιώνουν συχνά μαθητές και μαθήτριες που κοινωνικά ανήκουν σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, ή που παρουσιάζουν κάποια απόκλιση από το μέσο όρο σε εσωτερικά ή εξωτερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Είναι γεγονός ότι στο σχολείο συχνά συντηρούνται και κατά συνέπεια παγιώνονται εσφαλμένες αντιλήψεις, παραδοχές, στερεότυπα και διακρίσεις. Ωστόσο, το σχολείο είναι και ο κατ' εξοχήν χώρος άρσης αυτών των διακρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό στόχος μας ήταν η ανάδειξη ανά σχολική μονάδα των διαφορετικών εκφάνσεων του προβλήματος, η υλοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων μέσα από τα οποία αναδείχθηκαν καλές πρακτικές και προτάσεις, οι οποίες συνέβαλαν στην ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία. Για το σκοπό αυτό αναλάβαμε μία σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες αφορούσαν την ενημέρωση/επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών των σχολείων μας, ενώ, παράλληλα ενθαρρύναμε την ανάπτυξη και υλοποίηση ανά σχολική μονάδα δράσεων και παρεμβάσεων, όπως Projects, θεατρικές παραστάσεις κ.ά., με στόχο την ανάδειξη των διαφορετικών εκφάνσεων του θέματος ανά σχολική μονάδα. 

Συνεργαζόμενοι φορείς: ΔΔΕ Δράμας, Εκπαιδευτικός κύκλος