ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Ο Σκοπός του Συλλόγου

eκπ@ιδευτικός κύκλος

Ο Επιστημονικός και Πολιτιστικός Σύλλογος eκπ@ιδευτικός κύκλος είναι ένα σωματείο  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο προωθεί τη φιλοσοφία της ανοικτής εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης στον ευρύτερο κύκλο των αντικειμένων που συνθέτουν το πεδίο της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.- 

 Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:  http://www.educircle.gr/ 

Follow Us on Facebook
Οι δραστηριότητες του eκπ@ιδευτικού κύκλου στο Facebook https://www.facebook.com/educirclegr/

Ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του Συλλόγου

Σπύρος Κιουλάνης

Οι στόχοι και οι δραστηριότητες του Συλλόγου

 1. Η έκδοση του ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού ανοικτής πρόσβασης eκπ@ιδευτικός κύκλος (ISSN:2241-4576) το οποίο απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτικούς και έχει ως στόχο να αναδείξει την επιστημονική γνώση και την έρευνα στον ευρύτερο κύκλο των αντικειμένων που συνθέτουν το πεδίο της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Το Περιοδικό παρέχει άμεση και ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του, υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων και καθιστώντας διαθέσιμα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας. Τα θεματικά πεδία του περιοδικού είναι: η Γενική, Τεχνολογική, Ειδική Εκπαίδευση, Θέματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας, η χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική διαδικασία, η Διοίκηση της Εκπαίδευσης, η Διά Βίου Μάθηση, η Εκπαίδευση Ενηλίκων, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η Διαδικτυακή Μάθηση. Το Περιοδικό εκδίδεται από τον Απρίλιο του 2013. Ιδρυτής, Εκδότης και υπεύθυνος λειτουργίας του Περιοδικού είναι ο Σπύρος Κιουλάνης. Από τον Ιούνιο του 2014 οι εκδόσεις του Περιοδικού υποστηρίζονται από τον Επιστημονικό και Πολιτιστικό Σύλλογο “eκπ@ιδευτικός κύκλος”, ενώ από τον Αύγουστο του 2017 το περιοδικό απέκτησε διεθνή χαρακτήρα, καθώς δημοσιεύει άρθρα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Το επίσημο site του Περιοδικού είναι: http://www.journal.educircle.gr/.-
 2. Η διοργάνωση του πανελλαδικού λογοτεχνικού διαγωνισμού εφηβικού  διηγήματος και ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης». Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που φοιτούν σε σχολεία της Ελλάδας, καθώς και σε ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού. Το επίσημο site του διαγωνισμού είναι:       http://www.educircle.gr/pentzikis
 3. Το διεθνές βιωματικό συνέδριο εφαρμοσμένης διδακτικής. Η βασική ιδέα του συνεδρίου απομακρύνεται από τη φιλοσοφία της παραδοσιακής εισήγησης διδακτικών προτάσεων, καθώς προσεγγίζει και αναδεικνύει ανακοινώσεις με βιωματικό χαρακτήρα που εφαρμόζονται σε ομάδες συνέδρων/εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στις βιωματικές δράσεις. Το συνέδριο έχει τακτικό χαρακτήρα και η υλοποίησή του αποφασίζεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ, το οποίο καθορίζει και την εκάστοτε επιμέρους θεματολογία του συνεδρίου. Το επίσημο site του συνεδρίου είναι  http://www.educircle.gr/synedrio/en.
 4. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πολιτών (Open University of Citizens) (O.U.C) το οποίο απευθύνεται σε όλους τους πολίτες μέσα από θεματικούς κύκλους, ανά εξάμηνο (χειμερινό, εαρινό) διαλέξεων και μαθημάτων. Οι διαλέξεις και τα μαθήματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που άπτονται θεμάτων της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και τα οποία συνδέονται με την επικαιρότητα, και γενικότερα τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης. Τα μαθήματα υλοποιούνται τόσο με δια ζώσης διαδικασίες, όσο και μέσω τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης). Για την υλοποίησή τους ο eκπ@ιδευτικός κύκλος έρχεται σε συνεργασίες με Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και ειδικούς ανά αντικείμενο επιστήμονες.Το site του O.U.Cείναι: http://www.educircle.gr/ou
 5. Οι εκδόσεις βιβλίων επιστημονικού περιεχομένου και εν γένει συγγραμμάτων που προάγουν την επιστήμη και τον πολιτισμό, συλλογικών ή ατομικών, καθώς και μεταφράσεων αντιστοίχων ξενόγλωσσων συγγραμμάτων, τα οποία μπορούν να εκδίδονται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (ebooks). Ο χώρος φιλοξενίας των εκδόσεων στο επίσημο site του συλλόγου είναι:  http://www.educircle.gr/ekdoseis.
 6. Η υλοποίηση προγραμμάτων που προάγουν την καινοτομία στην εκπαίδευση στους τομείς της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, και που να αφορούν στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, στο περιβάλλον, στην αγωγή υγείας, στον πολιτισμό, κ.ά.
 7. Η συνεισφορά στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, αναφορικά με την επικέντρωση σε νέους, αποτελεσματικούς και σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας.
 8. Η συνεισφορά στην προώθηση της φιλοσοφίας της δια βίου μάθησης και Ανοικτής Εκπαίδευσης.
 9. Η παροχή συμβουλευτικού έργου στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.- 
 10. Η καλλιέργεια, ανάπτυξη και προώθηση του ιδανικού της ειρήνης, καθώς και του πνεύματος της φιλίας, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ των μελών του σωματείου.-
 11. Η ανάπτυξη συνεργασίας και η από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και, εν γένει, δράσεων με άλλα σωματεία, πολιτιστικές κινήσεις, επιστημονικούς συλλόγους και ακαδημαϊκά ιδρύματα.- 
 12. Η δημιουργία προϋποθέσεων  σύσφιξης σχέσεων και ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ φορέων που έχουν ενδιαφέρον  για εκπαίδευση κι γενικότερα για τη τη Δια Βίου Μάθηση.-