Ομιλίες/Διαλέξεις

general conference activity packet children 694943 gallery

 • «Η πλατφόρμα της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της ΔΔΕ Δράμας και η προοπτική της διαδικτυακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ως παράγοντας της επαγγελματικής και επιστημονικής ανάπτυξης» 6η Επιστημονική Συνάντηση: Η Δράμα και η Περιοχή της – Ιστορία και Πολιτισμός, ΔΕΚΠΟΤΑ, 2017
 • «Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της διά βίου μάθησης. ΓΕΩΤΕ., Σέρρες, 17/12/2010
 • «Σχολές Γονέων-Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές. Διά βίου εκπαίδευση»., Ανοικτή εκδήλωση της Εταιρείας του ομίλου «Ασπίς»: «Ασπίς Πρόνοια»., Επιμελητήριο Δράμας. 11/12/2006:
 • «ΣΔΕ, Επιχειρηματικότητα και προώθηση στην απασχόληση». Εκδήλωση - Ημερίδα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Κομοτηνής και Σαπών. 07-06-2006
 • «Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»., Εισήγηση στην 1η Συνάντηση Εργασίας των δομών διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων ΑΜ-Θ., Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Κομοτηνής. 02/11/2006
 • «Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας στα πλαίσια της διαθεματικότητας». Ομιλία σε ημερίδα εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ1, στο ΠΕΚ Καβάλας. 11-04-2006
 • «Η γυναίκα στη Θρησκεία». Εκδήλωση – Ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, στο Δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης. 08-03-2006
 • «Σκέψεις γύρω από την εκκλησιαστική εκπαίδευση». Ομιλία σε συνάντηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ1, στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας. 27-01-2006
 • «Οι δύο πρώτες εβδομάδες του ΠεξΑεΘ». Επιμορφωτική ημερίδα: «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση θεολόγων καθηγητών», 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης. 20-10-2005
 • «Ανάπτυξη περιβάλλοντος ΑεξΑΕ στην επιμόρφωση των θεολόγων καθηγητών». Επιστημονική Συνάντηση, 1ο Ενιαίο Λύκειο Ορεστιάδας. 16.06.2005
 • «Ανάπτυξη περιβάλλοντος ΑεξΑΕ στην επιμόρφωση των θεολόγων καθηγητών». Επιστημονική Συνάντηση, 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης. 10-06-2005
 • «Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση». Επιστημονική Συνάντηση, ΠΕΚ Καβάλας. 08-06-2005
 • «Η Διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών με βάση το νέο Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών». Ημερίδα, 1ο Γυμνάσιο Κομοτηνής. 04-02-2005
 • «Ορθοδοξία και Φυσικό Περιβάλλον: Μία διαθεματική ερμηνευτική προσέγγιση στο μάθημα των Θρησκευτικών». Παιδαγωγική Ημερίδα, 2ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας. 14-01-2005
 • «Η νέα διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος των Θρησκευτικών». Παιδαγωγική ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ1 του Νομού Ροδόπης. Κομοτηνή. 04-02-2004
 • «Διαθεματική ερμηνευτική προσέγγιση της σχέσης Θρησκείας και Φυσικού Περιβάλλοντος». Παιδαγωγική Ημερίδα, 3ο Ενιαίο Λύκειο Δράμας. 28-01-2004
 • «Η νέα διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος των Θρησκευτικών». Παιδαγωγική Ημερίδα, 1ο Ενιαίο Λύκειο Ξάνθης. 21-01-2004
 • «Η φυσιογνωμία της επετείου του 1821 και η θέση της στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία». Εκφώνηση Πανηγυρικού στον επίσημο εορτασμό της εθνικής επετείου του 1821 στην πόλη της Δράμας. 25-03-2006:
 • «Οι Τρεις Ιεράρχες και η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα». Εκδήλωση της ΕΛΜΕ Δράμας, Μουσικό Σχολείο Δράμας. 31-01-2003.