Μονογραφίες/Βιβλία

large

  • «Περιβάλλον Περιβαλλοντικό Πρόβλημα και Θρησκευτικές Παραδόσεις» (2015).  εκπαιδευτικός κύκλος .Δράμα. ISBN 978-618-81545-4-4
  • «Περιβάλλον εξ αποστάσεως επιμόρφωσης Θεολόγων Εκπαιδευτικών eεξ@εθ», (2015). ISBN 978-618-81542-2-0
  • «e - εκπαίδευση ενηλίκων - markus quests» (2015). εκπαιδευτικός κύκλος., Δράμα.  ISBN 978-618-81545-3-7 
  • «Επιμόρφωση Στελεχών: e-διοικητικές θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές: Το επιμορφωτικό υλικό» (2015).  εκπαιδευτικός κύκλος., Δράμα.  ISBN 978-618-81545-1-3
  • «“Ανθρώπινες Συγκρούσεις”: Σύγχρονες Διδακτικές προσεγγίσεις στο εικαστικό έργο των Μπάμπη Βενετόπουλου και Βάλια Σεμερτζίδη» (2010). ISBN: 978-960-93-1779-5
  • «Ζλατά Ούλιτσκα» (2008). Δράμα, ISBN 960-92203-0-4.
  • «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών» (2008). Θεσσαλονίκη: Βάνιας, ISBN 978-960-288.
  • «Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης» (2007). Δράμα, ISBN 978-960-92203-1-6