Μονογραφίες/Βιβλία

large

 • «Ψηφιακή παιδαγωγική: δημιουργική σκέψη αλληλεπίδραση και κοινωνικές διεργασίες σε διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης», eκπ@ιδευτικός κύκλος, Δράμα, 2018. ISBN: 978-618-81545-9-9
 • The secret of fire / e Learning via Gamification., eκπ@ιδευτικόςκύκλος, Δράμα, 2018, ISBN: 978-618-81545-8-2
 • Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης: η διεθνής εμπειρία και η ελληνική πραγματικότητα., eκπ@ιδευτικός κύκλος, Δράμα, 2018
 • «Διδακτική μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενήλικων: θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις. κριτική σκέψη δημιουργική μάθηση & έντεχνος συλλογισμός» eκπ@ιδευτικός κύκλος, Δράμα, 2018. ISBN: 978-618-83652-0-9
 • «Περιβάλλον Περιβαλλοντικό πρόβλημα και θρησκευτικές παραδόσεις», Εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στα δεδομένα της δημιουργίας εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού. eκπ@ιδευτικός κύκλος, Δράμα, 2015. ISBN 978-618-81545-4-4
 • «Περιβάλλον εξ αποστάσεως επιμόρφωσης Θεολόγων Εκπαιδευτικών eεξ@εθ». Το θεωρητικό πλαίσιο και η διαδικασία της ετήσιας επιμόρφωσης. eκπ@ιδευτικός κύκλος, Δράμα, 2015. ISBN 978-618-81542-2-0
 • «e - εκπαίδευση ενηλίκων - Markus Quests» eκπ@ιδευτικός κύκλος, Δράμα 2015, ISBN 978-618-81545-3-7 
 • «Επιμόρφωση Στελεχών: e-διοικητικές θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές». Καταγραφή ετήσιας επιμόρφωσης στελεχών της εκπαίδευσης με διαδικασίες μεικτής μάθησης (δια ζώσης συναντήσεις και διαδικασίες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης).  eκπ@ιδευτικός κύκλος, Δράμα, 2015, ISBN 978-618-81545-1-3
 • «Ανθρώπινες Συγκρούσεις: Σύγχρονες Διδακτικές προσεγγίσεις στο εικαστικό έργο των Μπάμπη Βενετόπουλου και Βάλια Σεμερτζίδη» Εικαστική διδακτική παρέμβαση σε μαθητές και φοιτητές στο πλαίσιο της μάθησης μέσω τέχνης. PureDesignΔράμα, 2010., ISBN: 978-960-93-1779-5
 • «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών», Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 2008., ISBN 978-960-288.
 • «Ζλατά Ούλιτσκα», Διήγημα. Puredesign, Δράμα, 2008, ISBN 960-92203-0-4.
 • «Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης» PureDesign, Δράμα ISBN 978-960-92203-1-6, Δράμα, 2007