Διατριβές

images1223

  • «Εφαρμογές της Διεθνούς Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης». Διπλωματική εργασίαστο Master of Business Administration (MBA) in International Business. University of East London (Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων - Κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου), 2016
  • “Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων. Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο διαδικτυακής μάθησης ενηλίκων”. Μεταδιδακτορική έρευνα. ΠΑΜΑΚ, 2016
  • «Οι απόψεις των μαθητών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των γενικών Λυκείων της Δράμας για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». Διπλωματική εργασία στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αειφορικλη διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Σχολή Δασολογίας Ορεστιάδας., 2013
  • “Δημιουργία περιβάλλοντος ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση των θεολόγων εκπαιδευτικών – εμπειρική έρευνα”, Διδακτορική Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή., 2007
  •  «Διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: θρησκεία και φυσικό περιβάλλον».. Διπλωματική εργασία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών: Σπουδές στην Εκπαίδευση του ΕΑΠ., 2003