Διατριβές

images1223

  • «Στοχαστική Αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων – Reflective Interaction through Virtual Participants (R.I.Vi.Ps): Ένα στοχαστικό - αλληλεπιδραστικό μοντέλο διαδικτυακής μάθησης ενηλίκων». Μεταδιδακτορική έρευνα. ΠΑΜΑΚ, 2016
  • “Implementation of International Human Resources Management to Educational Management” Master of Business Administration (MBA) in International Business. University of East London, 2016
  • «Οι απόψεις των μαθητών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των γενικών Λυκείων της Δράμας για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», Διπλωματική εργασία στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αειφορικλη διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Σχολή Δασολογίας Ορεστιάδας., 2013
  • «Δημιουργία περιβάλλοντος ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση των θεολόγων εκπαιδευτικών – εμπειρική έρευνα», Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή., 2007
  • «Διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: θρησκεία και φυσικό περιβάλλον». Διπλωματική εργασία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών: Σπουδές στην Εκπαίδευση του ΕΑΠ. 2003