“Τι άλλο;” “Πώς αλλιώς;”

Πρόκειται για δύο ερωτήματα, τα οποία αποδεσμεύοντας τη φαντασία, αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα, την ευελιξία της σκέψης, την εφευρετικότητα, την καινοτομία, τη δοκιμή και την αυτενέργεια, με απώτερο στόχο η εκπαιδευτική κοινότητα, μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί, αλλά και οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών, να σκεφθούν δημιουργικά και να βάλουν το δικό τους στίγμα σε αυτό τον προβληματισμό για το τι άλλο μπορεί να κάνει την εκπαιδευτική πράξη περισσότερο ενδιαφέρουσα και συναρπαστική, αλλά και πώς αυτό μπορεί να γίνει πράξη. Τα πεδία ανάπτυξης αυτού του προβληματισμού είναι πολλά και αφορούν στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης, στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, αλλά κυρίως στην καθημερινή διδακτική πρακτική.