ΣΠΥΡΟΣ ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ .....εξ αποστάσεως

Εκτύπωση
PDF

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Συντάχθηκε απο τον/την Spiros Kioulanis on 19 Οκτωβρίου 2011.

Μικρόπουλος, Α., Κιουλάνης, Σ., Μουζάκης, Χ., Μπέλλου, Ι., Παπαχρήστος, Ν., Φραγκάκη, Μ., & Χαλκίδης, Α. (2011). Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Στο: Π. Αναστασιάδης (Επιμ), Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης. Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό: Τόμος Α: Γενικό Μέρος (σσ. 112-129). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ