Εκτύπωση
PDF

Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής

Συντάχθηκε απο τον/την Spiros Kioulanis on 17 Ιανουαρίου 2015.

http://www.educircle.gr/synedrio

Ο δημιουργικός τρόπος διδασκαλίας διάφορων γνωστικών αντικειμένων με την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών εμπλουτίζει και ενδυναμώνει το εκπαιδευτικό έργο και ανοίγει το δρόμο σε ένα σχολείο που επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση, την αλλαγή και τη δυνατότητα προσαρμογής σε νέα δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να διαχειριστεί αποδοτικά σύγχρονες, βιωματικές, καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, ώστε να συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης Σκοπός του συνεδρίου είναι να προσφέρει ένα δημόσιο βήμα, ώστε να αναδειχθούν καινοτόμες καλές πρακτικές, διδακτικοί νεωτερισμοί και σύγχρονες παιδαγωγικές κατευθύνσεις στη διδακτική και τη διδασκαλία των μαθημάτων που διδάσκονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Οι εισηγήσεις/ανακοινώσεις θα έχουν βιωματικό χαρακτήρα. Θα εφαρμόζονται σε ομάδες συνέδρων/εκπαιδευτικών και θα έχουν μορφήμικροδιδασκαλίας. Μετά την ολοκλήρωση της μικροδιδασκαλίας θα ακολουθεί συζήτηση και ανατροφοδότηση της διδακτικής διαδικασίας. Παράλληλα θα υλοποιηθούν κεντρικές ομιλίες και εισηγήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης, κυρίως για εισηγητές που βρίσκονται στο εξωτερικό.
Στόχος του συνεδρίου είναι να ενθαρρύνει και να προωθήσει την επικοινωνία και την ανάπτυξη ουσιαστικού και παραγωγικού διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτών ενηλίκων, επιστημόνων και ερευνητών και γενικότερα όλων όσων ενδιαφέρονται για την διδασκαλία εκπαιδευτικών αντικειμένων με καινοτόμες μεθόδους.