ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ;

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ;
Μορφωτική αυτοτέλεια του Λυκείου και ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
9 28.1%
Ανοικτά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών
6 18.8%
Πρόσληψη Ψυχολόγων στα Σχολεία
4 12.5%
Συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
4 12.5%
Ανοικτό σχολείο και μετά τη λήξη των μαθημάτων
2 6.3%
Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
2 6.3%
Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
1 3.1%
Αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής εγκατάλειψης
1 3.1%
Προγράμματα στήριξης που αφορούν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
1 3.1%
Αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής
1 3.1%
Αναβάθμιση της Δημόσιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
1 3.1%
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
0 0%
Αριθμός Ψήφων: 32
Πρώτη ψήφος: Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2015 18:23
Τελευταία Ψήφος: Δευτέρα, 09 Οκτωβρίου 2017 17:41